ADRESA

CH, 8610 Uster
Wermatswilerstr. 33

UVODNA RIJEČ

Predsjednik BNF-a Muftija hfz. Abdurrahman ef. Kujević

Bošnjačka nacionalna fondacija nastala je kao nasušna potreba bošnjačkog naroda. U nedostatku nacionalne države koja bi bila najjači ovosvjetski obruč, mehanizam i garant zaštite i prosperiteta našeg naroda sa svim onim što nosimo i baštinimo od vrijednosti, osnovali smo BNF da nadomjesti dio potreba koje imamo a matična nam država Bosna u ovom trenutku nije u stanju da ih zadovolji. BNF je svojevrsno virtualno ministarstvo finansija koje djeluje na nivou cijele nacije s ciljem obezbjeđivanja finansijske potpore za ključne projekte koji imaju nacionalni značaj. Svaka zaokružena nacija ima na čelu akademiju bolje rečeno glavu koja vodi i trasira ispravan put pojedincima i cijeloj zajednici kroz život u budućnost. Jer sama riječ akademija u starogrčkom je kovanica od AKA što znači glava i DEMOS što znači obilježena teritorija gdje narod živi.

Bošnjaci su se uvrstili u red razvijenih nacija i time što imaju svoju nacionalnu akademiju, Bošnjačku nacionalnu akademiju BANU. Bosni treba pomoći da ojača i uvrsti BANU u svoj državni budžet jer je to njen državni interes. A do tada BNF će biti finansijska potpora radu i svim projektima Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

BNF je realizirala mnogobrojne važne projekte a ovdje ćemo nabrojati samo neke od njih:
Naučni centar Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Novom Pazaru, Bošnjački kulturni centar u Srebrenici, Bošnjački kulturni centar Sandžak u Petnjici, Bošnjačka palata Akademia u centru Malmea u Švedskoj, Glasnik BANU-a, Rezolucija o bosanskom jeziku, Deklaracija o državi Bosni i Hercegovini, edicija Bijela knjiga žrtava Sandžaka 1941-1945., sufinanciranje desetog toma Rječnika bosanskog jezika akademika Dževada Jahića i mnogi drugi projekti.

Naša infrastruktura postoji svugdje gdje žive Bošnjaci. Pored matice Bosne registrirali smo odbor BNF-a u Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Švedskoj i Danskoj. Pokrenuli smo inicijativni odbor u Luksemburgu, Belgiji i Holandiji. U planu je da registriramo BNF u Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori kao i u Sjedinjenim američkim državama gdje je bošnjačka dijaspora izuzetno zastupljena.

Preko Bošnjačke nacionalne fondacije BNF-a sebe i svoju naciju možete ojačati kroz redovnu mjesečnu članarinu, donacijama i podrškom konkretnih projekata.
BNF ima za cilj da u svoju bazu učlani svakog Bošnjaka i Bošnjakinju a također i sve organizacije i fondacije koje drže do nacionalnih interesa.

Pored ovog sajta naše aktivnosti možete pratiti na fb i instagram profilu, YouTube kanalu i Twitter nalogu.

Udruženi sposobni pojedinci mogu velike uspjehe da ostvare. Svaki Bošnjak je odgovoran za drugog Bošnjaka.

U tom duhu zajedno nastavljamo da nižemo nove uspjehe i rezultate.

Predsjednik BNF-a
Muftija hfz. Abdurrahman ef. Kujević

Biografija

Abdurrahman Kujević rođen je 21. 06. 1982. godine od oca Mustafe i majke Fatime u Balotićima kod Rožaja gdje je odrastao sa roditeljima, bratom i pet sestara. Oženjen je i otac petoro djece.

Osnovnu školu završio je u svom rodnom mjestu, a Medresu Gazi Isa beg u Novom Pazaru. Islamske studije okončao na Islamskom univerzitetu u Medini (Kraljevina Saudijska Arabija). Zvanje hafiza Kur’ana časnog stekao je u Medini pred šejhom Jusufom Ibn Džeudom Ed Davudijem koji mu je izdao idžazetnamu. Hifz je položio i pred komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pred eminentnim učenjakom iz hadisa u Medini Jahjom Ibn Abdul Aziz El Jahjom napamet je prešao Skraćenu verziju Buharijeve i Muslimove zbirke hadisa El Džem’u bejne sahihajn. Doktorske studije pohađa na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Tečno govori, piše i čita na arapskom jeziku.

Višegodišnji je predavač vjerskih predmeta u Medresi Gazi Isa beg i Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Jedan je od osnivača Škole Kur’ana časnog u Sandžaku. Učestvovao je u osnivanju Bošnjačke kulturne zajednice BKZ u Južnom Sandžaku i cijeloj Crnoj Gori. Obnašao je dvije godine funkciju predsjednika Uprave Medrese Gazi Isa beg. Rukovodilac je Vakufske direkcije Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

Muftija sandžački je od 2016. godine.

Održao je na stotine predavanja iz islamske tematike i učestvovao na desetine međunarodnih naučnih, stručnih i kulturnih simpozija i konferencija.

U avgustu 2019. godine izabran je za predsjednika Bošnjačke nacionalne fondacije BNF-a.