ADRESA

CH, 8610 Uster
Wermatswilerstr. 33

MISIJA I VIZIJA

Misija

Misija Bošnjačka nacionalne fondacije je da osigura kontinuitet u finansiranju krucijalnih nacionalnih bošnjačkih institucija, programa i projekata, a prije svega Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU), Svjetskog bošnjačkog kongresa, Matice Bošnjaka i Bošnjačkog nacionalnog univerziteta.

Vizija

U nedostatku nacionalne države koja bi se brinula o nacionalnim pitanjima Bošnjaka, izgraditi insitucionalni okvir koji će Bošnjacima osigurati zaštitu od novih stradanja i genocida, te omogućiti razvoj i afirmaciju vlastitih nacionalnih vrijednosti.

Šta je BNF-a danas, koji su joj ciljevi, kako djeluje u CH?

BNF je fondacija koja se brine o finansiranju vitalnih bošnjačkih institucija, kao sto je Bošnjacka akademija nauka i umjetosti (BANU), te finansiranju programa i projekata od nacionalne važnosti.

Imajući u vidu, da naša domovina još nije funkcionalna i nije u stanju iznijeti i zaštititi ovakve programe, samatramo da je naša gradjanska dužnost ukljućiti se i u svakom smislu podržati projekte koji će štititi i garantovati našu nacionalnost i državnost.

Od naših ciljeva i projekata koristi moraju imati svi Bošnjaci bez obzira  stanovali u Švicarskoj, Turskoj, Kosovu ili negdje drugdje.

Fondacija se ne bavi humanitarnim radom, već prvenstveno sudjelovanjem u ključnim bošnjačkim nacionalnim projektima.

BNF je vjerski i politički neutralna.