ADRESA

CH, 8610 Uster
Wermatswilerstr. 33

Pristupnica člana BNF-a

(PREUZMI PRISTUPNICU OVDJE)

(QR UPLATNICA)

“Imovina (sredstva za rad) Fondacije se osigurava iz: Osnivačkog uloga, sponzorstva, donacija, dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica, sredstava dodijeljenih iz budžeta, prihoda od dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda, prihoda stečenih obavljanjem privrednih djelatnosti u skladu sa važećim zakonima i drugih prihoda stečenih u skladu sa važećim zakonima i Statutom.” Član 20. Poglavlje VIII Statuta Bošnjačke nacionalne fondacije.

(Podaci o članu BNF-a su dostupni samo upravnim organima Fondacije)

BOŠNJAČKA NACIONALNA FONDACIJA ŠVICARSKE

Wermatswilerstr. 33 / 8610 Uster
info@bnf-swiss.ch

Primalac: BNF Schweiz
Naziv Banke: UBS AG, CH-8098 Zürich
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80V
IBAN: CH700023123111555901R